Micul crestin in Biserica

Azi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, şi i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că sunt Eu? Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat un prooroc din cei vechi. Azi El le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui Dumnezeu. Iar El, certându-i, le-a poruncit să nu spună nimănui aceasta, zicând că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de către arhierei şi de către cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să învieze.” (Luca 9, 18-22)
***

Domnul Iisus ne pune în faţa unui examen.
Ce răspuns voi da când Domnul Iisus Hristos mă va întreba: „œTu cine zici că sunt Eu?”.
Mulţi din ignoranţă sau rea voinţă se vor eschiva de la a da un răspuns. Alţii din politeţe vor spune că şi ei cred în „œceva”.
Însă ce credem noi, cei botezaţi în numele Sfintei Treimi?
Pentru noi cine este Iisus Hristos?
Pentru a avea informaţii corecte, să deschidem Sfânta Scriptură.
Aici putem descoperi cine este Domnul Hristos, de ce a venit în lume, ce i-a învăţat pe oameni, cum a înviat din morţi şi cum S-a înălţat la ceruri.
Putem merge în orice bibliotecă din lume şi nu vom găsi cuvinte mai frumoase şi mai profunde decât cele rostite de Mântuitorul.
Deşi El nu a scris nici un cuvânt, despre El şi învăţăturile Sale s-au scris şi se scriu milioane de cărţi.

Sfântul Clement Alexandrinul ne învaţă: „œCuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca tu să înveţi de la un om cum poate omul deveni dumnezeu”.

Pr. Dumitru Păduraru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *