Despre POST

Postul (…): o şcoală a căinţei (pr. Alexander Schemmam). Postul adevărat este abţinerea de la orice lucru rău (Sfântul Teodor Studitul). Fecioria trupului aparţine câtorva, dar fecioria inimii trebuie să aparţină tuturor (Fericitul Augustin). Eşti stăpân pe pântece? Fii atunci stăpân şi pe limbă! (Sfântul Nil Sinaitul) spuneau strămoşii noştri. La aceasta putem adăuga: suflet […]

mai departe