Ingerii pazitori

Potrivit tradiţiei noastre ortodoxe, fiecare dintre noi primim la naştere un înger păzitor. Asta nu înseamnă că putem aproxima numărul sfinţilor îngeri după numărul oamenilor, căci Domnul poate hărăzi unui înger să păzească nu doar o persoană, ci o cetate întreagă.
Cereştile si netrupeşti Puteri au primit poruncă de la Creatorul lor şi al nostru să nu se depărteze de la noi.
Prin păcate, prin ignoranţă, noi îi izgonim şi-i îndepărtăm.
Cum ar spune vorba străveche: îi dăm afară pe uşă şi ei ne intră pe fereastră.
Ce prietenie poate fi mai adevărată decât aceasta? Veritabilă dovadă de fidelitate şi statornicie!
De am putea să fim şi noi ca îngerii, dacă am avea şi noi măcar un dram din aceasta în relaţiile interpersonale pe care le derulăm zilnic!
De-am şti noi de câte ori îngerii ne-au ferit din calea pierzării!
Cu toate că avem la îndemână atâţia „œvestitori” care ne agasează cu fel şi fel de ştiri, îngerii sunt adevăraţii vestitori ai voinţei dumnezeieşti către noi, ajutându-ne totodată să împlinim porunca divină.
Oricât de multe sisteme de pază şi protecţie am inventa, tot Domnul păzeşte cetatea, casa, maşina şi proprietatea, căci „œîngerilor Săi va porunci pentru tine să te păzească în toate căile tale” (Ps. 90, 11) şi „œde n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte” (Ps. 126, 1).
Nu înseamnă că negăm foloasele gadget-urilor şi nici nu tăgăduim progresul tehnic, atât timp cât ele sunt folosite pentru binele omenirii. Problema este în altă parte: să le folosim ca pe daruri ale lui Dumnezeu şi să nu uităm că unde este credinţă neşovăielnică, acolo este binecuvântarea lui Dumnezeu şi nimic din cele de pe pământ nu poate înlocui relaţia noastră cu Dumnezeu”.
Omul ar fi mai în siguranţă şi mai sigură i-ar fi călătoria dacă la plecare ar rosti o rugăciune în care ar chema pe Îngerul Păzitor să-l ocrotească.
Ingerii ne sunt fideli şi ne vor însoţi până-n clipa înfricoşătoarei Judecăţi.Să cultivăm cât mai intens prietenia cu îngerii, pentru că aceasta „œne aduce în sufletele şi în viaţa noastră binecuvântarea Tatălui Ceresc”.

„œSfinţii îngeri nu bârfesc, nu clamează, nu prigonesc, nu înjură, nu sunt avari, egoişti, posesivi, invidioşi, nu se mânie, ci se lasă purtaţi de iubire şi ne îndeamnă să procedăm şi noi aşa, căci „œcel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 8)”. ( Arhim. Mihail Daniliuc )

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *