Despre RAU

Ortodoxia respinge dualismul în toate formele sale; răul nu este coetern cu Dumnezeu (pr. Kallistos Ware). Esenţa răului ce domină în lume constă în înstrăinarea reciprocă şi dezbinarea tuturor existenţelor, în a le opune şi a le exclude reciproc(Vladimir Soloviov). Orice rău este o infirmitate a sufletului (Sfântul Vasile cel Mare). Când sufletul este rău, […]

mai departe